Våra värderingar

Med våra tre kärnvärden Nytänkande, Flexibla och Engagerade arbetar vi varje dag för att leverera i linje med våra kunders förväntningar.

Vårt miljöansvar

Teve Kvarn köper in spannmål från traktens bönder som förädlas i vår kvarn. Vilket innebär minimala transporter. Vi försöker hitta användningsområden för alla restprodukter. Tex kornskal blir hönsströ och kli från vetemjölstillverkning blir djurfoder.

Teve Kvarn samarbetar nära med Tevsjö Destilleri som ligger på andra sidan bäcken. Tillsammans har vi utvecklat ”Planet Friendly by Tevsjö”, ett planetvänligt produktionssystem, som vi är ensamma om i Sverige.

"Vårt hantverkskunnande och vår tillverkningsprocess är planetvänlig. Vår attityd, vårt brinnande engagemang och vårt sätt att passionerat binda ihop tradition med nya landvinningar tar mark i vår modell som vi kallar ”Planet Friendly by Tevsjö.", säger Anna Larsson.

Top